1K7Sin3GWK2VN_OSTfqZS_4JeRo
logo2

EN

mail_square_webtreatsetc
105392-3d-glossy-orange-orb-icon-business-phone1

0131 281 0429

105389-3d-glossy-orange-orb-icon-business-phone-cell3-sc8
orange-location-icon-png-18

0740 463 3415

19 Smith's Place

Edinburgh, EH6 8NU

Polish Family Support Centre

Sort code: 80-11-00

Account number:  00398105

Polish Family Support Centre

Sort code: 80-11-00

Account number: 00398105

Oferujemy pomoc pedagogiczną dla dzieci i młodzieży z różnymi problemami związanymi z życiem na obczyźnie. Pozostawienie przyjaciół i bliskich w Polsce, nowe środowisko, bariera językowa, różnice kulturowe, nowa szkoła mają duży wpływ na poprawny rozwój, samopoczucie i zachowanie dziecka.

 

Konsultacje dla rodziców i opiekunów dzieci

Zapraszamy rodziców i opiekunów w każdej sytuacji, która ich zdaniem wymaga konsultacji ze specjalistą. Konsultacja można potraktować jednorazowo lub jako wstęp do terapii dziecka bądź terapii rodziny lub pary.

 

Najczęściej rodzice zgłaszają się do nas gdy:

niepokoi ich zachowanie dziecka (nagłe pogorszenie nauki, problemy w kontaktach z rówieśnikami, niechęć do chodzenia do szkoły)

uzależnienie dziecka od gier / innych aktywności w internecie

nadmierna emocjonalność, nadmierna płaczliwość

zachowania agresywne wobec rówieśników, rodzeństwa lub wyżywanie się na rzeczach

trudności w kontaktach z rodzeństwem lub / i rodzicami

zmiany w życiu dziecka (przeprowadzka, zmiana szkoły, choroba w rodzinie, strata, rozwód rodziców)

wskazania pedagogów lub psychologów szkolnych

 

Spotkania dla młodzieży

Spotkania dla młodzieży trwa 50 min. Z młodzieżą pracujemy w obszarach dla nich ważnych np.:

wyzwania dorastania i problemy wieku nastoletniego

problemy szkolne

pogorszenie komunikacji na linii rodzic - dziecko (wskazane sesje rodzinne)

problemy interpersonalne, umiejętności społeczne

radzenie sobie ze stresem

trudności w nawiązywaniu nowych znajomości

trudności związane ze zmianą

akceptacja siebie

wahania nastroju, myśli samobójcze

budowanie swojej tożsamości, szukanie mocnych stron

planowanie przyszłości i oswajanie myśli o przyszłości

 

Spotkania dla dzieci

Sesja z dzieckiem trwa 50 min. Konieczne jest wcześniejsze spotkanie z rodzicami lub opiekunami dziecka.

rozwiązanie problemów wychowawczych

wyeliminowanie trudności edukacyjnych, rozwojowych i emocjonalnych

poradzenie sobie z codziennymi wymaganiami (m.in. problemy szkolne, problemy z rówieśnikami, przeżywanie lęków, nadmierna emocjonalność, agresywne zachowania, nadmierna nieśmiałość)

 

Zasady odpłatności

Osoby nie kwalifikujące się na bezpłatne wizyty w ramach realizowanych projektów, opłat dokonują po zakończonej sesji stacjonarnej lub przed (w przypadku spotkań on-line). Przyjmujemy płatności gotówką lub przelewem. Spotkanie można odwołać z 48-godzinnym wyprzedzeniem bez utraty depozytu.

 

WSPARCIE DLA RODZIN

jCQ6wquYKvxqhQoXAV1XyBwOlvQ

PL

pl
United-Kingdom-Flag