top of page
1K7Sin3GWK2VN_OSTfqZS_4JeRo
wersja PL.png

EN

mail_square_webtreatsetc
105392-3d-glossy-orange-orb-icon-business-phone1

0131 281 0429

105389-3d-glossy-orange-orb-icon-business-phone-cell3-sc8
orange-location-icon-png-18

0740 463 3415

19 Smith's Place

Edinburgh, EH6 8NU

Polish Family Support Centre

Sort code: 80-11-00

Account number:  00398105

Polish Family Support Centre

Sort code: 80-11-00

Account number: 00398105

Oferujemy pomoc pedagogiczną dla dzieci i młodzieży z różnymi problemami związanymi z życiem na obczyźnie. Pozostawienie przyjaciół i bliskich w Polsce, nowe środowisko, bariera językowa, różnice kulturowe, nowa szkoła mają duży wpływ na poprawny rozwój, samopoczucie i zachowanie dziecka.

 

Konsultacje dla rodziców i opiekunów dzieci

Zapraszamy rodziców i opiekunów w każdej sytuacji, która ich zdaniem wymaga konsultacji ze specjalistą. Konsultacja można potraktować jednorazowo lub jako wstęp do terapii dziecka bądź terapii rodziny lub pary.

 

Najczęściej rodzice zgłaszają się do nas gdy:

 • niepokoi ich zachowanie dziecka (nagłe pogorszenie nauki, problemy w kontaktach z rówieśnikami, niechęć do chodzenia do szkoły)

 • uzależnienie dziecka od gier / innych aktywności w internecie

 • nadmierna emocjonalność, nadmierna płaczliwość

 • zachowania agresywne wobec rówieśników, rodzeństwa lub wyżywanie się na rzeczach

 • trudności w kontaktach z rodzeństwem lub / i rodzicami

 • zmiany w życiu dziecka (przeprowadzka, zmiana szkoły, choroba w rodzinie, strata, rozwód rodziców)

 • wskazania pedagogów lub psychologów szkolnych

 

 

Spotkania dla młodzieży

Spotkania dla młodzieży trwa 50 min. Z młodzieżą pracujemy w obszarach dla nich ważnych np.:

 • wyzwania dorastania i problemy wieku nastoletniego

 • problemy szkolne

 • pogorszenie komunikacji na linii rodzic - dziecko (wskazane sesje rodzinne)

 • problemy interpersonalne, umiejętności społeczne

 • radzenie sobie ze stresem

 • trudności w nawiązywaniu nowych znajomości

 • trudności związane ze zmianą

 • akceptacja siebie

 • wahania nastroju, myśli samobójcze

 • budowanie swojej tożsamości, szukanie mocnych stron

 • planowanie przyszłości i oswajanie myśli o przyszłości

 

 

Spotkania dla dzieci

Sesja z dzieckiem trwa 50 min. Konieczne jest wcześniejsze spotkanie z rodzicami lub opiekunami dziecka.

 • rozwiązanie problemów wychowawczych

 • wyeliminowanie trudności edukacyjnych, rozwojowych i emocjonalnych

 • poradzenie sobie z codziennymi wymaganiami (m.in. problemy szkolne, problemy z rówieśnikami, przeżywanie lęków, nadmierna emocjonalność, agresywne zachowania, nadmierna nieśmiałość)

 

 

Zasady odpłatności

Osoby nie kwalifikujące się na bezpłatne wizyty w ramach realizowanych projektów, opłat dokonują po zakończonej sesji stacjonarnej lub przed (w przypadku spotkań on-line). Przyjmujemy płatności gotówką lub przelewem. Spotkanie można odwołać z 48-godzinnym wyprzedzeniem bez utraty depozytu.

 

jCQ6wquYKvxqhQoXAV1XyBwOlvQ

PL

pl
United-Kingdom-Flag
bottom of page