1K7Sin3GWK2VN_OSTfqZS_4JeRo
logo2
pl
United-Kingdom-Flag

EN

mail_square_webtreatsetc
105392-3d-glossy-orange-orb-icon-business-phone1

0131 281 0429

105389-3d-glossy-orange-orb-icon-business-phone-cell3-sc8
orange-location-icon-png-18

0740 463 3415

19 Smith's Place

Edinburgh, EH6 8NU

Polish Family Support Centre

Sort code: 80-11-00

Account number:  00398105

Polish Family Support Centre

Sort code: 80-11-00

Account number: 00398105

Kompleksowa pomoc dla polskich rodzin w Szkocji

 

Projekt wspólfinansowany przez Big Lottery Fund oraz przez Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” z środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą. Projekt ma na celu kompleksową pomoc rodzicom i dzieciom w przezwyciężaniu barier i problemów związanych z zyciem poza granicami kraju. Projekt obejmuje kompleksową pomoc psychologiczną, urzedową i pedagogiczną....

 

 

 

 

 

 

 

REALIZOWANE PROJEKTY

PRtOz6wMlr5L3Y6UfyjHwxsZhMo
Zał6_LogoSWP
logo_KPRM-300x188
ministerstwo_spraw_zagranicznych
8768]#
awards_for_all
index
kljlk4

RECOVERY FUND and ADAPT AND THRIVE

 

Recovery Fund Project miał na celu wsparcie organizacji charytatywnych w przywróceniu usług oraz pracowników i dostosowania się do norm i zasad Rządowych do bezpiecznego powrotu do pracy w biurze. Dzięki dofinansowaniu mogliśmy przywrócić wszystkie usługi organizacji oraz pomoc większej liczbie osób potrzebujących.

 

Adapt and Thrive Project ma na celu rozwój usług organizacji, zwiększenie dostępności usług psychologicznych, aby moc objąć pomocą jak najwięcej osób potrzebujących. Celem projektu jest również objecie strategii, która pomoże organizacji w utrzymaniu długoterminowej płynności finansowej. Projekt ma na celu również dopasowanie usług tak, aby w trudnym okresie COVID-19 organizacja była elastyczna miedzy innymi w świadczeniu usług poprzez platformy internetowe, jeśli będzie taka konieczność.

 

 

 

ROBERTSON TRUST funded PROJECT

 

Dofinansowanie pomoże nam w pokryciu kosztów związanych z codziennym funkcjonowaniem organizacji. Projekt realizowany w ramach dofinansowania to kompleksowa pomoc dla polskiego społeczeństwa w Szkocji, który obejmuje usługi: psychologiczne, doradztwo urzędowe oraz kompleksowe wsparcie rodzin z dziećmi.

ROBERTSON

"BE A HEALTHIER ME" PROJECT partnership

 

12-tygodniowy projekt ufundowany przez szkocki rząd i przeprowadzony przez organizację Edinburgh Community Food mający na celu zwiększenie świadomości dotyczącej zdrowego odżywiania, ruchu i zmiany nawyków żywieniowych.

 

N

PL

pl
United-Kingdom-Flag