1K7Sin3GWK2VN_OSTfqZS_4JeRo
logo2
pl
United-Kingdom-Flag

EN

mail_square_webtreatsetc
105392-3d-glossy-orange-orb-icon-business-phone1

0131 281 0429

105389-3d-glossy-orange-orb-icon-business-phone-cell3-sc8
orange-location-icon-png-18

0740 463 3415

19 Smith's Place

Edinburgh, EH6 8NU

Polish Family Support Centre

Sort code: 80-11-00

Account number:  00398105

Polish Family Support Centre

Sort code: 80-11-00

Account number: 00398105

ABOUT THE REFERRING AGENCY. Name:

Address of referring Agency (Adres Agencji)

Name of person referring (Imię osoby referującej)

Agency tel. number (Numer telefonu Agencji)

Agency email

ABOUT THE CLIENT. Name:

Date of birth (Data urodzenia)

Do you have children under 18 years of age? (Czy masz dzieci poniżej 18tego roku życia)?

How long do you live in the UK? (Jak długo mieszkasz w Wielkiej Brytanii?)

What is your employment status? (Czy jesteś zatrudniony?)

Adres (Adres klienta)

Tel. number (Numer telefonu klienta)

Email

Preferred way of contact (Preferowany kontakt przez)

Summary of issue (Opis problemu)

Reason for urgency, if the case is not urgent, leave blank (Powód, jeśli sprawa jest pilna)

Required *

Prosimy o wypełnienie skierowania online lub o wysłanie skierowania pocztą zawierając wszystkie informacje poniżej. Naszym celem jest skontaktowanie się z osobom skierowaną do Centrum jak najszybciej, do 4 tygodni od otrzymania wypełnionego formularza.

 

 

 

Wszystkie informacje podane w formularzu są prywatne i poufne.

PL

pl
United-Kingdom-Flag